SMECTA – prírodná a účinná pomoc pri hnačke

Ipsen Beaufour Ipsen Pharma

Evropská 136
Praha 6, 160 00

tel.: +420 242 481 821
fax: +420 242 481 828
e-mail: info@ipsen.cz

www.ipsen.cz
www.ipsen.com

Zastúpenie pre SR:

Liek, s.r.o
Hviezdoslavova 19
903 01 Senec
Slovenská republika
tel.: + 421 2 5341 2018